הכוורת רעננה

בינואר 2013 השיקה עיריית רעננה יחד עם מתנדבי תנועת של"מ את בנק הזמן, במטרה להעמיק את קשרי הגומלין בין התושבים,

"המפקידים" את זמנם ע"י מתן עזרה ו"פודים" את זמנם כאשר הם נותנים שעה למישהו אחר בקהילה.