הכוורת כרמיאל

בשנת 2015 יזמה קבוצת מתנדבים מבין תושבי כרמיאל, בחסות המרכז הקהילתי, את הקמת בנק הזמן.

בנק הזמן הוא פרויקט קהילתי חדשני שבו כל אחד יכול לתת ולכל אחד מגיע לקבל. הרעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום מסוים מזכה את הנותן בשעה של קבלה בתחום אחר, שאותו הוא בוחר ממאגר היכולות שנצברו בקהילה.

בנק הזמן מושתת על הרעיון שאנשים "מפקידים" את זמנם בבנק על-ידי מתן עזרה לאחרים בתחומים מגוונים, ו"פודים" את זמנם כאשר הם צריכים שמשהו ייעשה למענם. בבנק אין "מתנדבים" אלא "תורמי זמן" ו"מקבלי זמן". ב- בנק הזמן הזמן של כולם שווה- כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל. בנק הזמן גורם להנעת יחסי גומלין בין תושבים בקהילה העוזרים ונעזרים בתחומי חיים שונים במסגרת של אחד על אחד. למשל – טובה מסייעת לדניאלה בקניות מהשוק ובתמורה מקבלת מרותי שעורי פסנתר.

רוצה לתת שעתיים של הוראת גיטרה? בתמורה תוכל לקבל ממאגר בנק הזמן שעתיים של טיפול אלטרנטיבי. הכול בבחינת: "ישראל ערבים זה לזה". 

ניתן  לתרום בכל תחום שהוא – מעזרה בלימודים וייעוץ כלכלי ועד לעזרה בגינה. כל אדם יכול לבחור במה הוא רוצה לתרום ומה הוא רוצה לקבל, בזמן ובמקום הנוחים לו.

הפעילות בתוך ה"בנק" מבוססת על קוד מחייב ומהווה תנאי לחברות ב- בנק הזמן. 

התמורה עבור הפעילות במסגרת הבנק (נתינה) הינה שעה עגולה. כל שעה של נתינה או של קבלה שווה במטבע קהילתי מקומי 60 פרחים הנקראים "פרחי כרמיאל ". החשבון הפרטי של חברי הבנק מתנהל במטבע – "פרחי כרמיאל".                    

השימוש בתכנת ניהול הבנק של "הכוורת" מאפשר לנו גם להרחיב את פעילותנו. בנוסף להחלפת זמן בין חברי הבנק אנו מציעים גם "שוק יד שנייה" מקומי, שבו אפשר להציע למכירה כל דבר המיותר בבית (וכמה דברים כאלו יש אצל כל אחד מאתנו) תמורת "פרחי כרמיאל". צבירת "פרחים" נותנת לחבר הבנק אפשרות לרכוש דברים אחרים שהוא צריך ואוהב.