הכוורת כפר-יונה

בתחילת שנת 2014 יזמה קבוצת מתנדבים מבין תושבי כפר יונה, בחסות המרכז הקהילתי, את הקמת בנק הזמן בכפר.

בנק הזמן הוא פרויקט קהילתי חדשני שבו כל אחד יכול לתת ולכל אחד מגיע לקבל. הרעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום מסוים מזכה את הנותן בשעה של קבלה בתחום אחר, שאותו הוא בוחר ממאגר היכולות שנצברו בקהילה.